Τελευταία Νέα

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εθιμικό βίο των κατοίκων της περιοχής συμπίπτουν τις περισσότερες φορές με θρησκευτικές γιορτές πανελλήνιας εμβέλειας, ωστόσο παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τα ειδικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής και από την πολιτισμική ταυτότητα των κατοίκων κάθε χωριού. Έτσι, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου οργανώνονται λαϊκά γλέντια στις θρησκευτικές εορτές των πολιούχων Αγίων, ενώ ιδιαίτερα είναι τα έθιμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και ειδικότερα της περιόδου των Χριστουγέννων, με άναμμα φωτιάς σε πολλούς από τους οικισμούς του Δήμου, δρώμενα που σχετίζονται με το μαρασμό και την αναμενόμενη αναγέννηση της φύσης και των προϊόντων της γης κλπ.

Το βασικό τους κοινό γνώρισμα όλων αυτών των εθιμικών δραστηριοτήτων είναι η  «αντοχή» τους στο χρόνο, αφού παραδίδονται αναλλοίωτες από γενιά σε γενιά και υποστηρίζονται από την καθολική συμμετοχή των κατοίκων λόγω της μεγάλης κοινωνικής τους σημασίας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια οι διάφορες δράσεις προβολής σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο  από την πλευρά των φορέων της περιοχής έχουν ως αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών εκτός της περιοχής του Αμυνταίου.