Αποφάσεις 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.175-19: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου». 

Απ.176-19: Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για την διοργάνωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ στην Τ.Κ. Φιλώτα . 

Απ.177-19: Έγκριση της με αριθμό 13 /2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

Απ.178-19: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ»

Απ.179-19: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 12.400,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.

Απ.180-19: Έγκριση αντικειμένου και τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου», Προϋπολογισμός : 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%, Χρηματοδότηση : ΥΠ.ΕΣ. Ορεινοί Δήμοι.

Απ.181-19: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι’ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας ΔΚ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου» 

Απ. 182-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 27.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.183-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 225.613,06€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.184-19: Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου 

Απ.185-19: Αίτηση διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων για διοργάνωση τουρνουά Μίνι Βόλεϊ στην Τ.Κ. Φιλώτα . 

Απ.186-19: Έξοδα κηδείας άπορου Δημότη στην Δ.Κ. Αμυνταίου.

Απ.187-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ. 131-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με αίτημα πολίτη περί κοινόχρηστου ή μη χαρακτήρα έκτασης στην Τ.Κ. Κέλλης. 

Aπ.132-19: Ψήφισμα για την ίδρυση τμήματος ψηφιακών τεχνών στη σχολή καλών τεχνών Φλώρινας. 

Απ.133-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Επισκευές - Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 86.400,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ. 134-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 108.571,72€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.135-19: Υποβολή αίτησης φορητότητας αριθμού ΟΤΕ , και σύναψη σύμβασης, της Τ.Κ. Ροδώνα με την εταιρεία VODAFONE.

Απ.136-19: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου» 

Απ.137-19: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα». 

Απ.138-19: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Μετατοπίσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Κ. Κέλλης». 

Απ.139-19: Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1&2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.  

Απ..140 -19: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για την ΄Ιδρυση Τμήματος ένταξης στο 5/θ Δημοτικό Σχολείο Λεχόβου. 

Απ.141-19:Άδεια διέλευσης αρδευτικού δικτύου υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα .

Απ. 142-19:Έγκριση άδειας διέλευσης υπόγειου αγωγού επί αγροτικών οδών στην κτηματολογική περιοχή Τ.Κ. Βεγόρων.

Απ.143-19:Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή και αποκαταστάσεις οδοποιίας και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου" προϋπολογισμού 266.000,00€

Απ.144-19:Έγκριση Τακτοποιητικού - 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο "Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Αμυνταίου".

Απ.145-19:Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμυνταίου έτους 2019.

Απ.146-19: Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. με θέμα :" Σταθμός παραγωγής, ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας, ισχύος 25 MWel στη θέση Λιγνιτικό Κέντρο, Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), Π.Ε. Φλώρινας"

Απ.147-19:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για πολυετή καλλιέργεια.

Απ.148-19: Παραχώρηση χρήσης κατά τα καλλιεργητικά έτη 2019- 2020 δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Πελαργού συνολικής έκτασης 7,00στρ. τμήματος του τεμαχίου αριθ.Σ84-515 Γ Γ ΖΩΝΗ του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πελαργού. 

Απ.149-19:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάληψη τμημάτων κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.

Απ.150-19: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 

Απ.151-19: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου.

Απ.152-19: Οργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν του Καπετάν Βαγγέλη στην ΤΚ Ασπρογείων 

Απ.153-19: Διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με αφορμή την εορτή των πολιούχων Αγίων της Δ.Κ. Αμυνταίου. 

Απ.154-19: Τοποθέτηση Μαρμάρινης Πλάκας προς τιμή του Θανόντα Μπασούρη Αποστόλου του Αλεξάνδρου. 

Απ.155-19:΄Εγκριση πληρωμής εισφοράς του Δήμου Αμυνταίου προς το «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας» και το «Δίκτυο συλλόγων λαογραφίας και παράδοσης Νυμφαίου Ροδώνα και Αμυνταίου».

Απ.156-19: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου οικονομικού έτους 2019. 

Απ.157-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Απ.158-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απ.

Αποφάσεις 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.159-19: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’ του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού 512.500,00 €, με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Δ.Α.Κ. Λεχόβου» 

Απ.160-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.161-19: Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου για την ΄Ιδρυση Τμήματος ένταξηςσε σχολικές μονάδες του Δή,ου Αμυνταίου. 

Απ.162-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Αποκαταστάσεις διαμορφώσεις διαγραμμίσεις, δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 87.568,13€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του. 

Απ.163-19: Συζήτση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου. 

Απ. 164-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του «Αιτήματος Παράτασης Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

Απ.165-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.166-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Απ.167-19: Ανάκληση της με αριθμό 136/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έγκριση εκ νέου για την πραγματοποίησης δαπάνης, μελέτης και τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Κατασκευή δικτύου ομβρίων Τ.Κ. Αετού Δήμου Αμυνταίου» 

Απ.168-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις-συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων Δ.Ε. Αετού" προϋπολογισμού 24.500,00 € 

Απ.169-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Βεγόρας" προϋπολογισμού 18.000,00 €

Απ.170-19: Έγκριση μελέτης και τρόπου δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή δικτύου και σημείου υδροληψίας Τ.Κ. Φιλώτα" προϋπολογισμού 12.171,42 €

Απ.171-19: Αποδοχή Όρων Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την εκτέλεση του έργου "Εσωτερική αποχέτευση ΤΚ Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου".

Απ.172-19:Κατανομή πίστωσης ποσού 83.830,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Απ. 173-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων. Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποφάσεις 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου

Απ.100-19: Σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αμυνταίου για την ίδρυση Τμήματος Αμπελουργίας – Οινολογίας διετούς φοίτησης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Αμύνταιο. 

Απ.101-19: Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.

Απ.102-2019: ΄Εγκριση της με αριθμό 28/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την «Έκπτωση επί της κατανάλωσης που αφορά νέες συνδέσεις καταναλωτών με το δίκτυο της Τ/Θ». 

Απ. 103-19: Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας Δήμου Αμυνταίου.

Απ.104-19: Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων 

Απ.105-19: ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Σωτήρα». 

Aπ.106-19: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΛΕΧΟΒΟΥ» 

Απ.107-19: Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής Οδού Αγίου Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου». 

Απ.108-19: Κλήρωση Μελών Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄Διαμόρφωση – Συντήρηση – αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου΄. 

Απ.109-19: ΄Εγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: “ Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος”. 

Απ.110-19: Ορισμός επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου». 

Απ.111-19: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για μεταφορά ( αλλαγή θέσης ) από τον τομέα βιομηχανικών προϊόντων στον τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΤΣΗ.» 

Απ.112-19: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019 – 2020”, προϋπολογισμού 415.574,08 €. 

Απ.113-219: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου».

Απ.114-19:Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδίου μετά από την 4051/13-03-2019 αίτηση του μισθωτή.

Απ.115-19: Ακύρωση της με αριθμό 92/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την δημοπράτηση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων 

Απ.116-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δήμου Αμυνταίου. 

Απ.117-19: Τροποποίηση της με αριθ. 91/2019 απόφασης Δ.Σ. Αμυνταίου για την απευθείας εκμίσθωση της συστάδας 7α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου. 

Απ.118-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου και καθορισμός όρων δημοπρασίας. 

Απ.119-19: Παραχώρηση χρήσης ισόγειου κτιρίου «Παλιό Τυροκομείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βαρικού στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Βαρικού. 

Απ.120-19: Τροποποίηση της με αριθ. 332/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου "Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Αμυνταίου" 

Απ.121-19: Κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου δημότη στην Δ.Ε. Αετού. 

Απ.122-19: Οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας 

Απ.123-19: Επιστροφή εγγύησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε δημότη στην Τ.Κ. Λεχόβου
Απ.124-19:. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε καταναλωτή στην Τ.Κ Αμυνταίου

Απ.125-19: Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Απ.126-19:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου για δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων.

Απ.127-19: Μετάβαση αιρετών στην Αθήνα. 

Απ.128-19: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Απ.129-19: ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

Απ.130-19: Έγκριση επιχορήγησης συλλόγων.