Πρόσκληση 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 02/11/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  15483

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 32η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 08 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 απλού φωτιστικού σώματος, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Λεχόβου, πλησίον οικίας Τατσίδη Ηλία», ποσού 1.158,22 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. 183/2018 κλήση (ΑΒΜ 835/2015), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
 4. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49.999,97 €.
 5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης.
 9. Επανακαθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος Νο2 στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.
 10. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€.
 11. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 31.002,24€.
 12. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 31.002,24€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12/09/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  12560

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 28η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  13:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Ανάκληση της αριθ. 261/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Ορισμός εκ νέου πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 651/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 30ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/10/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  13895

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 30η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
 3. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) του Δήμου Αμυνταίου για τη χρήση του έτους 2018.
 4. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 241/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 242/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 243/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 244/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 245/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 9. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 246/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 10. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 247/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 259/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
 12. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Αναψυκτήριου στη θέση Μπάνια της Δ.Ε. Αετού του Δήμου Αμυνταίου.
 13. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.
 14. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βαλτονέρων του Δήμου Αμυνταίου.
 15. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου.
 16. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Φανού του Δήμου Αμυνταίου.
 17. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου.
 18. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κλειδιού του Δήμου Αμυνταίου.
 19. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον συνοικισμό Σωτήρα Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.
 20. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.
 21. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.
 22. Ακύρωση της από 18/3/2016 σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Οριοθέτηση ρεμάτων στην Περιοχή εγκατάστασης ΦΒ στην περιοχή του Οικισμού Σωτήρα Αμυνταίου".
 23. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 86.400,00€.
 24. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ξινού Νερού", προϋπολογισμού 100.000,00€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος

Πρόσκληση 29ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 21/09/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  13089

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. καταθέσεως: 476/2016) στη δικάσιμο της 09ης/10/2018.
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 07ης/12/2018 (Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ7/8-1-2018, Χ339/2018).
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 07ης/12/2018 (Α.Β.Ε.Μ. ΑΚ8/8-1-2018, Χ340/2018).
 5. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49.999,97 €.
 6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.069, προϋπολογισμού 645.500,00€, χρηματοδότηση ΕΑΠ και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
 7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 225.613,06€.
 8. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 31.002,24€.
 9. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 31.002,24€.
 10. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 27.000,00€.
 11. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου – Λεχόβου», προϋπολογισμού 70.000,00€.
 12. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 74.400,00€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος