ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

         

       Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Δήμου Αμυνταίου, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων και κάθε άλλου είδους εμπορικού καταστήματος που κάνει χρήση κοινόχρηστου χώρου (τοποθετώντας τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία ή εμπορεύματα) ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την σχετική άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2018.      

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στον 4ο όροφο του δημοτικού καταστήματος στο Αμύνταιο, το αργότερο μέχρι την 30η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή.

Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην έχουν κανενός είδους οφειλή στον Δήμο Αμυνταίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου βρίσκεται αναρτημένος ο σχετικός κανονισμός κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, καθώς και από την γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (τηλ. 2386350159).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

        ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                                                                                                                                                          10/01/2018    

                                                                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι λόγω έναρξης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»

δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών από 12 Ιανουαρίου 2018 έως και 21 Ιανουαρίου 2018.

 

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.