ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

        ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                                                                                                                                                          10/01/2018    

                                                                                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας ενημερώνουμε ότι λόγω έναρξης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών»

δεν είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών από 12 Ιανουαρίου 2018 έως και 21 Ιανουαρίου 2018.

 

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.