Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΞΙΩΜΑ
1 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2 Θεοδώρου Απόστολος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
3 Μωυσιάδης Κων/νος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
4 Ρακόπουλος Άγγελος ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5 Ακριτίδης Ευάγγελος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
6 Χαριτίδης Ευθύμιος ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
7 Καραγιαννίδης Σάββας ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
8 Ιωάννου Χρήστος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΚΕΑ
9 Ταμήλιας Αλέξανδρος ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
11 Χατζητιμοθέου Ιωάννης ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
12 Ιωαννίδου- Τζίτζιου Ελένη ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
13 Αβραμίδης Ιωάννης ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14 Θεοδωρίδης Αβραάμ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
15 Νάτσης Ιωάννης ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
16 Γοράντη Ειρήνη ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
17 Λάζης Δημήτριος ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18 Παπαχρήστου Νικόλαος ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
19 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20 Γεώργου Τρύφων ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
21 Βολιώτης Αργύρης ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
22 Τσαχειρίδης Σπύρος ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
23 Μπάντης Ιορδάνης ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
24 Ταπακαράκης Βασίλειος ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
25 Bεράνη φωτεινή ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
26 Μπούτσκου Λεμονιά ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
27 Καραούλη Αφροδίτη ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
28 Παπαθανασίου Κωνσταντίνος ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ