Ο Δήμος Αμυνταίου έχει την τιμή να φιλοξενεί στα διοικητικά του όρια τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Τoν μοναδικό στο είδος του περιβαλλοντικό οργανισμό για την προστασία της καφέ αρκούδας. Το καταφύγιο της καφέ Αρκούδας καθώς και το κέντρο ενημέρωσης βρίσκονται στο Νυμφαίο και είναι επισκέψιμα για το κοινό. Επίσης , μπορεί κάποιος να επισκεφτεί το κέντρο προστασίας του Λύκου στις Αγραπιδιές και να ενημερωθεί για το πρόγραμμα αναπαραγωγής του Ελληνικού ποιμενικού. Για περισσότερες πληροφορίες για το σημαντικό έργο του Αρκτούρου καθώς και λεπτομέρειες για τα ωράρια του κοινού, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο διαδίκτυο: www.arcturos.gr