Στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου υπάρχουν τρεις χαρακτηρισμένες περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, ενώ μία ακόμη, αυτή των κορυφών του όρους Βόρας, βρίσκεται στα όρια του Δήμου Αμυνταίου. Από το γεγονός αυτό και μόνο φαίνεται το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής με την κυριαρχία του υγρού στοιχείου των λιμνών, των πεδινών εκτάσεων του λεκανοπεδίου, αλλά και των ορεινών όγκων που περικλείουν το λεκανοπέδιο.

Ως περιοχές του Δικτύου Natura 2000 έχουν προταθεί για διαφορετικούς λόγους, όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα του Δ. Μπούσμπουρα, ενώ ενδεικτικός είναι ο χάρτης της ευρύτερης περιοχής με σημασμένες τις περιοχές Natura, αναλόγως της προέλευσης του χαρακτηρισμού τους.

Οι περιοχές του Δικτύου Natura  2000 είναι:

Λίμνες Βεγορίτιδα – Πετρών

Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη

Όρος Βέρνον – Κορυφή Βίτσι